خرمای مضافتی بم قرمز کارتنی

ویژگی ها
نام محصول

قرمز

هر کارتن

12 بسته

وزن هر بسته

630 گرمی

فروشنده

1،544،400 تومان

نام محصول

قرمز

هر کارتن

12 بسته

وزن هر بسته

630 گرمی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “خرمای مضافتی بم قرمز کارتنی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

فروشنده

1،544،400 تومان